Dřep

4
Steps

Dřep
Dřep

Muscle Group:

hýždě, svaly nohou a zádové svalstvo

Categories:

Equipment:

podložka

Varianty
s činkou na zádech, nad hlavou nebo mezi nohama, čelní, Zercherův, hacken, goblet bulharský, sumo,
Sissy, na multipressu, na jedné noze, do sedu, na bosu, s výskokem, s jednoručkami, o zeď s míčem,
statický, bez zátěže.

Typy
zadní, přední, s činkou

Popis
Při pohybu do dřepu zůstávají paty na zemi země a záda rovná. Pohyb do dřepu končí jakmile svírají
stehna a lýtka úhel 90 stupňů. Celá cvik probíhá s rukama založenýma za krkem nebo s rukama
předpaženýma.

Nejčastější chyby
provádění cviku nestabilní podložce
nedržení zad kolmo k podložce a jejich ohýbání nebo předklánění
nedodržení 90stupňového úhlu mezi koleny a lýtky
zvedání pat z podložky

Správný postup

Při správném dřepu se ze stoje dostanete do polohy se stehny rovnoběžně s podložkou s chodidly na zemi.

Páteř držte při klesání kolmo k podložce. Pohyb vychází z kyčlí, hýždí a kolen a pomalou nechává pracovat svaly všech těchto oblastí.
Je důležité pravidelně a hluboce dýchat. S klesáním do dřepu se nadechujte, se zvedáním vydechujte.
Začnete pozvolna a hlídejte si postoj, sklon zad a 90stupňový úhel mezi lýtky a koleny. Jakmile budete techniku dřepu dokonale ovládat, můžete přidat další opakování.

Photo Gallery